Video Category: Other

mitragyna-speciosa

Mitragyna Speciosa (Kratom)

3 years ago1453883 1
Methylphenidate

Methylphenidate (Ritalin)

2 years ago1048723 2
Modafinil

Modafinil

2 years ago705423 0
Bupropion

Bupropion

2 years ago1416020 0
methiopropamine

Methiopropamine

10 months ago38069 0
dimethocaine

Dimethocaine

2 years ago51648 0
2-dpmp

2-DPMP (Desoxypipradrol)

3 years ago47954 0

Diphenylprolinol (D2PM)

2 years ago23392 0