Video Category: Other

mitragyna-speciosa

Mitragyna Speciosa (Kratom)

3 years ago16811107 2
Methylphenidate

Methylphenidate (Ritalin)

3 years ago1230943 2
Modafinil

Modafinil

3 years ago903743 0
Bupropion

Bupropion

3 years ago1613442 0
methiopropamine

Methiopropamine

2 years ago539816 0
dimethocaine

Dimethocaine

3 years ago678011 0
2-dpmp

2-DPMP (Desoxypipradrol)

4 years ago61467 0

Diphenylprolinol (D2PM)

3 years ago33002 0