Video Category: Other

mitragyna-speciosa

Mitragyna Speciosa (Kratom)

4 years ago18267118 2
Methylphenidate

Methylphenidate (Ritalin)

4 years ago1350557 2
Bupropion

Bupropion

4 years ago1740049 0
Modafinil

Modafinil

4 years ago1027146 0
dimethocaine

Dimethocaine

3 years ago867416 0
methiopropamine

Methiopropamine

2 years ago724716 0
2-dpmp

2-DPMP (Desoxypipradrol)

4 years ago70388 0

Diphenylprolinol (D2PM)

4 years ago39962 0