Video Category: Other

mitragyna-speciosa

Mitragyna Speciosa (Kratom)

7 years ago22742132 2
Methylphenidate

Methylphenidate (Ritalin)

7 years ago1693071 2
Bupropion

Bupropion

6 years ago2106860 0
Modafinil

Modafinil

6 years ago1328650 0
dimethocaine

Dimethocaine

6 years ago1792722 1
methiopropamine

Methiopropamine

5 years ago1450620 0
2-dpmp

2-DPMP (Desoxypipradrol)

7 years ago93179 0

Diphenylprolinol (D2PM)

6 years ago59586 0