Video Category: Other

mitragyna-speciosa

Mitragyna Speciosa (Kratom)

7 years ago23190132 2
Methylphenidate

Methylphenidate (Ritalin)

7 years ago1722872 2
Bupropion

Bupropion

6 years ago2134562 0
Modafinil

Modafinil

7 years ago1355150 0
dimethocaine

Dimethocaine

6 years ago1895722 1
methiopropamine

Methiopropamine

5 years ago1524620 0
2-dpmp

2-DPMP (Desoxypipradrol)

7 years ago94779 0

Diphenylprolinol (D2PM)

7 years ago61296 0