Video Category: Other

mitragyna-speciosa

Mitragyna Speciosa (Kratom)

6 years ago21077127 2
Methylphenidate

Methylphenidate (Ritalin)

5 years ago1581670 2
Bupropion

Bupropion

5 years ago1975459 0
Modafinil

Modafinil

5 years ago1230549 0
dimethocaine

Dimethocaine

5 years ago1428818 0
methiopropamine

Methiopropamine

4 years ago1179117 0
2-dpmp

2-DPMP (Desoxypipradrol)

6 years ago86279 0

Diphenylprolinol (D2PM)

5 years ago52504 0